Spar 30-40 pct. på din næste forsikring
Bestil 3 gratis forsikringstilbud
Du kan sige nej til at betale en skyhøj pris for en moderne forsikringsmand i din kommune - Udnyt 3forsikringstilbud.dk i stedet. Få en forsikringspecialist, som har lyst til at overkomme din presserende opgave i eksempelvis Egedal. Her kommer et udpluk af spørgsmål, du eventuelt ønsker at få besvaret:
  • Dækker en ejerskifte forsikring alle fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporter?
  • Er der forskel på ejerskifteforsikringer?
  • Bliver en forsikring dyrere, hvis man har en skade?

Få en forsikringsmand, som har erfaringen til at indsamle tre tilbud på fx knallertforsikring på ingen tid. Bestemmer du dig for et af tilbuddene, resulterer det undertiden i lige ved 26 pct. i rabat på den oprettede forsikringsopgave. Vi sender opgaven i konkurrence ved vores kundevenlige forsikringsmandpartnere f.eks. i Egedal kommune.

Spar mange penge på din næste forsikring med 3 tilbud
Godtager du et af tilbuddene, kan du ende med flere 1000 kroner i rask rabat på forsikringsmandprisen. 3forsikringstilbud.dk arbejder bare sammen med velrenommerede forsikringsselskaber, og derfor står vi for førsteklasses forsikringsarbejde med garanti. På 3forsikringstilbud.dk sparer man penge (lige ved 26 %) med en solid og lokal forsikringsmand tæt på, hvor du er.

Kongerække af betænkninger
Forsikrings- og pensionserhvervets funktion, organisation og dispositionsmuligheder har givet anledning til talrige betænkninger og rapporter fra kommissioner, udvalg og arbejdsgrupper. Betænkningerne har drejet sig om den centrale virksomhedslovgivning, men også om andre lovgivningskomplekser, foruden Forsikringsaftaleloven og regnskabsregler, sådanne der typisk berører bestemte dele af forsikringsselskabernes aktiviteter. På det mere overordnede plan er der allerede nævnt to betænkningsarbejder, dels betænkningen som lå bag vedtagelsen af 1959-loven, dels det meget omfattende betænkningsarbejde, som Forsikringskommissionen præsterede.
Efter vedtagelsen af 1980-loven var der også bestandige ønsker om ændringer fra snart sagt gud og hvermand og sandelig også fra erhvervet selv. En række af sådanne problemer blev behandlet i en kongerække af betænkninger, rapporter og lign., hvorfra forslag til ændringer blev udspyet i større eller mindre omfang og med vekslende grad af succes i gennemførelsen. En række af de mere prægnante eksempler skal omtales kort, da de - foruden EU-ændringerne - har været et vigtigt led i drivkraften for ændringsstrømmen. Nogle af disse arbejder omhandlede alene forsikringssektoren; de fleste har imidlertid haft et bredere sigte omfattende hele den hjemlige finansielle sektor.

Skadesforsikring
Det er siden blevet den mest almindelige forsikringsform for bygninger. Nyværdiforsikring blev allerede indført for maskiner og inventar i 1958 efter længere tids overvejelser inden for Dansk Tarifforening. Ved såkaldte all risks-forsikringer skete der en udvidelse af dækningsfeltet vedrørende erhvervsforsikringer, således at det ikke kun var specifikke skadeårsager, der blev dækket, men enhver skade inden for en samlet definition. Rørskadeforsikring som supplement til bygningsforsikringen blev også tegnet, så den dækkede reparation af de skadede rør og skade ved udsivning fra skjulte rør.

Forsiden
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website