Velkommen til "Få 3 tilbud" - Vælg hvilket erhverv, du ønsker tilbud fra

I lyset af Aalborgs dominans er det måske ikke overraskende, at der i Vendsyssel ikke gik en entydig linje i retning af stærkere købstadscentralitet. Men Aalborg var ikke eneste faktor. Værst var situationen for Sæby. I 1602 besluttede Christian 4. at nedlægge alle markeder i Vendsyssel med undtagelse af fire. Herved fik Sæby overdraget Hellum og Raasted markeder i 1606, samme år som indførelsen af den første faste torvedag. Sæby forsøgte at forsvare byens illusoriske firemilecirkumferens med klager over tilbud og ulovlige havne, bissekræmmere og omfattende landkøb i 1648.


Få 3 gratis håndværkertilbud - Spar 22 pct med billig tilbud

Men anlæggelsen af fæstningen ved Fladstrand i 1675, der i 1681 tillige overtog toldstedet, rev tæppet endegyldigt væk under byens tilbud aspirationer. Efter 1675 vandt en cirkumferens på to mil hævd, foregrebet i 1606, da torvetvangen kun rettedes mod "omkringliggende sogne`, men situationen i 170o-tallet var, at byen reelt ikke var noget handelscentrum. Udviklingen på vestkysten var præget af, at handelsmænd ved kysten nogle årtier inde i 160o-tallet begyndte at udgøre en stigende konkurrence til købstædernes centralfunktioner.

I 1630´erne var borgerskabet i Thisted begyndt på deres klager over udskibning af korn til Norge fra Vildsund i en strid, der blev afgjort ved dom af 21. juli 1651, der tillod bønderne i dårlige egne at købe tømmer og betale med landbrugsprodukter i henhold til recessen af 1558. I 1683 lovfæstedes endelig sandskudeskippernes ret til mellem Klitmøller, Blokhus og Tornby Strand at udføre tilbud korn og mel til Norge og hjemføre tømmer, kalk og sten. Vejen var dermed banet for, at Thisted kunne forlægge handelsstationer til stranden og dermed indgå i alliancer.


INDHOLD:


3advokattilbud

3forsikringstilbud

3gartnertilbud

3gulvafslibning

3murertilbud

3vvstilbud

billig-flyttemand

flytte-tilbud

billig-isolering

billig-maler-pris

billig-rengoering

billighaandvaerker

boligtilstand

fototilbud

gratis3tilbud

nemme-opskrifter

traefaeldning-tilbud

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website